ЗА НАС

НачалоЗа Нас
СПОТ Консулт (Сигурност, Превенция, Оптимизация и Технология) е консултантска компания, предлагаща услуги в България и в международен план. Нашият персонал е с международен опит и е заемал ключови позиции в глобални американски и европейски финансови институции, както и в държавни институции.

СПОТ Консулт предлага услуги свьрзани сьс следните индустрии:


• Финансов сектор (частен и публичен);

• Енергетика;

• Селско стопанство;

• Транспорт;

• Автомобилна индустрия;

• Инфраструктура;

• Софтуер;

• Туризъм;

• Маркетинг и продажби.


Конкретните консултантски услуги, които могат да бъдат предоставени в тези отрасли, са следните и могат да бъдат съобразени с конкретната бизнес област и пазар.

• Консултантски услуги в областта на кореспондентското банкиране;

• Оптимизиране на продукти и процеси, смекчаване на репутационния и операционен риск при банкиране на дребно, корпоративно банкиране, лизинг и факторинг;

• Логистиката;

• Маркетинг;

• Даньчни услуги;

• Одит;

• Услуги, насочени към намаляване на микро- и макро-риска на местния пазар;

• Продажби и маркетинг;

• Внедряване и оптимизация на софтуер;

• Обучителни, организационни, аналитични и софтуерни услуги, свързани с

управлението на риска;

• Шест Сигма;

• Разработване на обучение и вътрешни правила и процедури.

• Услугите ни за предотвратяване на измами включват анализ на пропуските в процесите и контрола на вътрешните продукти, с цел да се намали рискът от вътрешни и / или външни измами, като същевременно се запази или увеличи производителността на бизнеса;

• Анлаиз на финансови транзакции, бизнес услуги или продукти, за да се гарантира, че въпросната бизнес транзакция (и) не води до нарушаване на глобалните финансови санкции;

• Превенция Изпирането на Пари (ПИП). Услугите включват анализ на потенциала за риск от изпиране на пари, чрези финансовата институция, обучение на персонала, разработване на вътрешни процедури и правила, както и софтуерни анализи и разработване на сценарии за засилен мониторинг и по-ефективни резултати.