БАНКОВИ УСЛУГИ

НачалоУслугиБанкови Услуги
ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:


• Консултантски услуги в областта на кореспондентското банкиране;

• Оптимизиране на продукти и процеси, смекчаване на репутационния и операционен риск при банкиране на дребно, корпоративно банкиране, лизинг и факторинг;

• Внедряване и оптимизация на софтуер;

• Обучителни, организационни, аналитични и софтуерни услуги, свързани суправлението на риска;

• Шест Сигма услуги;

• Разработване на обучение и вътрешни правила и процедури;

• Услуги за предотвратяване на измами, които включват анализ на пропуските в процесите и контрола на вътрешните продукти, за да се намали рискът от вътрешни и / или външни измами, като същевременно се запази или увеличи производителността и приходите на бизнеса;

• Анлаиз на финансови транзакции, бизнес услуги или продукти, за да се гарантира, че въпросната бизнес транзакция (и) не води до нарушаване на глобалните финансови санкции;

• Превенция Изпирането на Пари (ПИП). Услугите включват анализ на потенциала за риск от изпиране на пари, чрези финансовата институция, обучение на персонала, разработване на вътрешни процедури и правила, както и софтуерни анализи и разработване на сценарии за засилен мониторинг и по-ефективни резултати.