БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ

НачалоУслугиБизнес Консултации
ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:


• Консултантски услуги в областта на кореспондентското банкиране;

• Оптимизиране на продукти и процеси, смекчаване на репутационния и операционен риск при банкиране на дребно, корпоративно банкиране, лизинг и факторинг;

• Логистиката;

• Маркетинг;

• Даньчни услуги;

• Одит;

• Услуги, насочени към намаляване на микро- и макро-риска на местния пазар;

• Продажби и маркетинг;

• Внедряване и оптимизация на софтуер;

• Обучителни, организационни, аналитични и софтуерни услуги, свързани с управлението на риска;

• Шест Сигма;

• Разработване на обучение и вътрешни правила и процедури.