ПРЕВЕНЦИЯ НА ФИНАНСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

НачалоУслугиПревенция на Финансови Престъпления
ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:


• Анализ на финансови транзакции, бизнес услуги или продукти, за да се гарантира, че въпросната бизнес транзакция (и) не води до нарушаване на глобалните финансови санкции;

• Превенция Изпирането на Пари (ПИП). Услугите включват анализ на потенциала за риск от изпиране на пари, чрези финансовата институция, обучение на персонала, разработване на вътрешни процедури и правила, както и софтуерни анализи и разработване на сценарии за засилен мониторинг и по-ефективни резултати.

• Внедряване и оптимизация на софтуер;

• Разработване и / или оптимизация на сценарий за мониторинг;

• Одит;

• Разработване на програми за обучение на персонала;

• Продуктов анализ;

• Анализ на пазарния риск;

• Разработване или оптимизиране на политики и процедури;

• Проверка на биографията;

• Стрес тестове.