ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗМАМИ

НачалоУслугиПревенция на Измами
ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:


• Услугите ни за предотвратяване на измами включват анализ на пропуските в процесите и контрола на вътрешните продукти, с цел да се намали рискът от вътрешни и / или външни измами, като същевременно се запази или увеличи производителността на бизнеса;

• Превенция на киберпрестъпността;

• Информационна сигурност;

• Внедряване и оптимизация на софтуер;

• Разработване и / или оптимизация на сценарий за мониторинг;

• Одит;

• Разработване на програми за обучение на персонала;

• Продуктов анализ;

• Анализ на пазарния риск;

• Разработване или оптимизиране на политики и процедури;

• Проверка на биографията;

• Стрес тестове.