ИНДУСТРИИ

НачалоИндустрии
СПОТ Консулт е новоучредено дружество с моного опитен персонал и прелага услуги в следните индустрии:

• Финансов сектор (частен и публичен);

• Енергетика;

• Селско стопанство;

• Транспорт;

• Автомобилна индустрия;

• Инфраструктура;

• Софтуер;

• Туризъм;

• Маркетинг и продажби.