ОБУЧЕНИЯ

НачалоУслугиОбучения
ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:


Имаме няколко различни програми за обучение, свързани с предотвратяването на измами, изпирането на пари и финансирането на тероризма (AMLTF), както и финансовите санкции.

Всяка програма за обучение може да бъде съобразена с бизнес структурата и нуждите.

Обучението може да бъде общо или фокусирано върху конкретни продукти или услуги, като например:

• Обучението за предотвратяване на измами се съсредоточава върху осигуряването на необходимите методи и средства за превенция на служителите на конкретния бизнес. Целта е предотвратяване на измами чрез създаване на по-голяма информираност, по-добър вътрешен контрол, мониторинг, идентификация и анализ.

• Обученията относно Превенция изпирането на пари (ПИП) предлагат различни подходи за борба с финансовата престъпност чрез по-добро разбиране на регулациите, контрола, мониторинга и превенцията. Допълнителни детайли относно обученията, и особено по ПИП се предоставят на място.

• Обучението по финансовите санкции дава възможност за ясно разбиране на видовете финансови санкции и тяхното приложение, различните начини и опити за тяхното заобикаляне, методите и контролите за предотвратяване на евентуални грешки или опити за нарушения на санкциите.